Близо половината от глобалните активи се контролират от няколко могъщи корпорации, чиито имена не са познати на широката публика.

Според най-разпространеното разбиране историята е задвижвана от естествения стремеж на индивида към свобода и демокрация. Повлиян от медийната среда, всеки гражданин на САЩ или Европейския съюз с либерални възгледи схваща нерегулираните пазари и човешките права за основи на света, в който живеем, а събития като войната в Сирия, Арабската пролет или Евромайдана в Украйна – за проявление на борбата на гражданите за свобода и демокрация. В интелектуалните среди обаче една друга теза събира повече привърженици. Според нея световните кризи и разломи са предизвикани от битката за надмощие между най-влиятелните държави. Великите сили, твърдят експертите по геополитика, са в постоянен конфликт за установяване на контрол върху територии и ресурси. Властовите импулси, идващи от столиците на геополитическите силови полюси, са в състояние да предизвикат политически кризи, смяна на режими и войни. Немалко привърженици събира и едно трето виждане. Поддръжниците му поставят в центъра на съвременния свят не националните държави, нито индивида, а недържавни играчи и класови структури. Подкрепя ли се с доказателства тезата, че съществуват влиятелни властови кръгове, способни да пишат законите в държавите, да определят финансовите и икономическите правила и в крайна сметка да влияят върху цялата външна и вътрешна политика на страните – субекти на международното право? Отговорът на този въпрос ще ни въведе в едни от най-тъмните места на световната политика. Добре дошли в свят, в който всяка втора комерсиална стока, до която се докосваме, е пряко или косвено продукт на няколко свързани помежду си транснационални компании. Различно измерение, където реалната власт не е в ръцете на политическите лидери. Заповядайте в света на глобалната корпоратокрация!Свикнали сме да живеем с масовите обществени представи за финансовата и политическата система в западния свят.