(пиесата е изиграна)

Македония, Косово, Балканите

Големите държави постъпват така, както решат, а малките – така, както им повелява необходимостта. (ТУКИДИД)

Светът плавно се трансформира от еднополюсен в многополюсен. Същевременно Балканите отново се превръщат в бойно поле между трите социокултурни системи – западната, мюсюлманската и руската. Ситуацията на нашия полуостров е функция от баланса на силите между тях. Към днешна дата водеща социокултурна система на Балканите е западната, която чрез „инструментализирането” и демографския потенциал на мюсюлманската система се опитва да изтласка руската от този регион. През 2014 г. полковник Жак Огар, офицер от Командването на специалните сили на Франция, написва книгата „Европа умря в Прищина”. В нея той казва: „Изграждането на огромната военна американска база Бондстийл на няколко километра на юг от Гниляне (Косово) не е ли достатъчно доказателство за важността на американските проекти в региона? В действителност под благородния претекст, че се защитават правата на човека и се разпространява демокрация, на европейска земя на два часа път със самолет от Париж се създаде голяма американска база заедно с една нова ислямска държава”. В условията на неолиберална глобализация периферните балкански държави, особено малките като Македония, най-ясно усещат нарастващия натиск от страна на глобалните и регионалните фактори за включването им в техните геостратегически проекти. Наблюдава се унизителна действителност в отношението „суверенитет-глобализация”. Македония не получи достатъчно историческо време за формиране на своя национален суверенитет, както другите държави в класическа Европа. Тя не успя да се самоидентифицира като национална държава, въпреки че агресивните й усилия придобиха гротескни измерения, особено в присвояването на историята на балканските й съседи. Скопие успя да се изпокара с всички наоколо. На Балканите съществува специфика в процеса на глобализация. Контактите между страните стават все по-интензивни, но също така държавите продължават своето самоопределение на базата на националната идентичност. От друга страна, глобализацията е отношение наподчинение и диктат между водените и водещите нации. Транснационалното доминиране на САЩ стимулира един удобен за тях процес на освобождаване на локалната култура от националнодържавните ограничения.