Съществува един интересен аргумент, че в името на истинската демокрация процесът на гласоподаване не бива да се улеснява, а е по-добре да се затруднява. Защото тогава електоралното мнозинство ще се окаже резултат от усилията на по-отговорното гражданство, а не на по-малко отговорното. Обикновено с улесняване на избирателната процедура се избират демагози, популисти и хора, чиято разпознаваемост има по-голямо значение от реалните им качества. Тиранията на мнозинството (недостатък на класическата демокрация) е лош съветник за управлението на една държава. Затова могъщите елити отдавна са разбрали, че не може демокрацията да бъде оставена сама на себе си. Необходимо е тя да бъде контролирана. За съжаление елитите контролират демокрацията не в полза на общото благо, а съобразно личните си интереси и задачи, което отново изкривява базовия смисъл на демокрацията. Постепенно в този процес медиите започват да се използват не просто като рекламен канал за пораждане на внезапни намерения, а като средство за формиране на по-дълготрайни убеждения, на цялостен светоглед, включващ мислите, нагласите, политическите емоции, вкуса и дори познанията на зрителите (гражданите). Днес медиите определят почти напълно информационното знание на гражданите, като по този начин могат да конструират паралелен свят, различен от фактическия.