Често страната играе ролята на красива маска, параван на мултинационални корпорации, на интересите на САЩ и дори на неясни капитали. Споразумението СЕТА е еманация на всичко това.

Интервю на Калин Първанов с проф. Гюс ван Хартен, канадски юрист и специалист по международно инвестиционно право

„Търговските споразумения от нов тип едностранно фаворизират големите корпорации чрез механизмите на международното право. В съвременния свят дори жертвите на изтезания не разполагат с такава юридическа закрила, освен ако не са били подложени на мъчения заради инвестициите си в друга държава”, така канадският изследовател Гюс ван Хартен илюстрира еволюцията на световното търговско право в действащи или подготвяни глобални споразумения като НАФТА, ТПП, ТПТИ, СЕТА и др. Преподавателят по административно и международно инвестиционно право в York University/Osgoode School of Law и бивш лектор в Юридическия факултет на London School of Economics е един от водещите световни експерти по търговски арбитражи. В редица свои изследвания проследява мутацията им от обичаен юридически механизъм през инструмент за защита на икономическите интереси на метрополиите в бившите им колонии до заплаха за демокрацията вече и в развития западен свят. В последните си разновидности от типа ISDS (механизъм, който позволява на чуждестранните инвеститори да предявяват искове за дискриминация) съвременните инвестиционни арбитражи все повече се превръщат в корпоративни трибунали, в които единственият подсъдим са държавите, а единственият ищец са мултинационалните корпорации. Поради огромната стойност на исковете подобни клаузи имат и все по-голяма сдържаща сила – превантивно отказват правителствата от политики на регулации и защита на обществения интерес. Изследванията на проф. Ван Хартен показват, че в 90-95% от случаите най-заинтересовани от въвеждане на механизми като ISDS са компании с над 10 милиарда долара оборот и лица, притежаващи активи за над 100 милиона. ISDS механизъм беше предвиден и във Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада (СЕТА), но в последния момент той беше реформиран под обществения натиск. Недостатъчно, твърди проф. Ван Хартен, според когото всички рискове остават и с новата, уж подобрена система ISS.