Абонамент за печатното издание

Абонамент за печатното издание можете да заявите от Доби Прес на телефони +359 2 963 30 81, +359 2 963 30 82, e-mail: dobi@dobipress.bg или www.dobipress.bg

Абонамент за електронната версия на a-specto

За електронната версия на списание a-specto можете да се абонирате от нашия магазин