A-specto Media Group

Екип на списанието:

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
КАЛИНА АНДРОЛОВА
АРТ ДИРЕКТОР
ЛИАНА ДИМИТРОВА
ОТГ. РЕДАКТОР „АПОСТРОФ“
КАЛИН ПЪРВАНОВ
РЕДАКЦИЯ
ПЕТЪР ВОЛГИН
ПЛАМЕН ПЕТРОВ
РЕКЛАМА

АЛЕКСАНДЪР СТАЙКОВ
тел. 0878 369 169

ЛЮДМИЛ МОИСЕЕВ
тел. 0888 098 989

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
ДОБРОМИР СТОЙНОВСКИ
тел. 0888 448 363
КОРЕКТОР
СЕНКА СИМЕОНОВА
ПРЕДПЕЧАТ
ИЛИЯН ГЕРМАНОВ

Екип уебсайт:

ОТГ. РЕДАКТОР УЕБ САЙТ
АНТОАНЕТА КИСЕЛИНЧЕВА
toni@a-specto.bg
РЕДАКЦИЯ
ДЕСИСЛАВА ПЪТЕВА
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ
УЕБ
РАДОСЛАВ БОБЕВ
web@a-specto.bg
ЗА КОНТАКТ
АНИ ВЛАДИМИРОВА тел. 0885 166 565
ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504, УЛ. „ОБОРИЩЕ” №3, ЕТ. 2, ТЕЛ.: 0885 166 565
office@a-specto.bg
ИЗДАТЕЛ
„УРМАНОВ” ЕООД