Интервю на Калина Андролова с Нейно Превъзходителство Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България

Ваше Превъзходителство, кои са най-важните акценти в двустранните отношения между България и Азербайджан, които са на дневен ред, откакто сте посланик в нашата страна?

Отношенията между нашите страни имат голяма перспектива и неотдавна излязоха на ниво стратегическо партньорство. Което беше подкрепено от визитата на нашия президент Илхам Алиев през март 2015 г., когато беше подписан един много важен документ, който се казва Съвместна декларация за стратегическо партньорство. И този документ до голяма степен определи и, може да се каже, усили акцентите при взаимодействието на нашите страни. Безусловно традиционно е прието да се счита, че енергетиката е основен въпрос на отношенията между двете страни. И за това наистина има причина. Но искам да кажа, че икономическите отношения произтичат преди всичко от нивото на политически контакти между нашите две страни. Това се подкрепя от многобройните визити на високо ниво, участието в съвместни мероприятия, идеи, инициативи, проекти. Що се касае за взаимодействието в конкретни области освен енергетиката, искам да отбележа безусловно и транспорта. Аз съм говорила няколко пъти за това и е добре отново да подчертая, че отчитайки географското положение на Азербайджан и България, ние нямаме друг шанс, освен да си сътрудничим един с друг. Защото в исторически план, ако говорим за Великият път на коприната, за усилването на потока от хора и стоки на евразийския континент, за пътят, свързващ изток и запад, България и Азербайджан са много важни партньори един за друг. България е заинтересована от Азербайджан като излаз на пазара в Централна Азия и по-нататък в Китай. А за нас България е много интересна тема, тъй като ни дава възможност за излаз на други пазари в ЕС. Туризмът също ни интересува, ние имаме конкретни идеи и планове как да усилим взаимодействието в областта на туризма. Безусловно и културата, както това беше подчертано при визитата на първия вицепрезидент на Азербайджан г-жа Мехрибан Алиева в България. В областта на селското стопанство, в областта на новите технологии. Наистина има много области, в които можем да работим. Има още един въпрос, който аз бих искала да подчертая в конкретния контекст на стратегическото партньорство. Тази декларация е интересна с това, че учредява нов формат на сътрудничеството между България и Азербайджан, това е създаване на стратегически диалог, такъв преди не е съществувал. Стратегически диалог на равнище министри на външните работи, които могат да се срещат регулярно, за да обсъждат основните въпроси, които са на дневен ред както в двустранен формат, така и на международната сцена.