Полският премиер Беата Шидло заяви, че Германия трябва да изплати на Полша военни репарации за нанесени щети и извършени престъпления по време на Втората световна война. Не че ще се стигне до репарации, но словесният удар е изключително неприятен за Германия, доколкото тя изпитва дълбоки комплекси по тази тема и винаги реагира със снишаване. Акцентът върху германската вина често се използва като инструмент за шамаросване на Берлин и повече от половин век този подход неизменно действа. „Репарациите” дойдоха в отговор на това, че Европейската комисия стартира санкционна процедура срещу Полша за приетите съдебни реформи, нарушаващи европейското законодателство. Отново ЕК, както и в случая с Унгария, се опитва да разкъса съюза, да създаде шум по трасето, да разбута връзките между държавите, да напрегне отношенията. Тъкмо затова комисарите толкова старателно се избират от агентурния типаж на всяка една държава – посредствени и контролируеми, с поръчение по подразбиране от водещия глобален фактор.