Интервю на Калина Андролова с Владимир Чуков, руски професионален пътешественик, полярник, радиолюбител, президент на експедиционния център „Арктика” към Руското географско дружество, генерален директор на Фестивала на великите пътешественици. Владимир Семьонович е организирал и ръководил над 30 експедиции в Арктика и Антарктика. Той е първият човек в света, достигнал четири пъти Северния полюс на ски автономно. Завършил е военна академия в Русия и е приключил военната си служба със званието полковник. Член е на Националното географско дружество на САЩ и на Клуба на изследователите на САЩ.

Владимир Семьонович, учени твърдят, че температурата в Арктика се увеличава с 1-2 градуса годишно и че морските ледове и вечно замръзналите области се съкращават с 1% годишно. А някои смели футуристи казват, че още около средата на този век ледът през лятото ще изчезне... а до края на века – дори и през зимата... Считате ли това за вярна прогноза?

Знаете ли, мисля, че... дори не мисля, а аз съм убеден и съм свидетел на това, че измененията в Арктика са обективен факт. Площта на ледовете в Арктика наистина се съкращава. Дебелината на ледниците намалява и в Гренландия, и в Арктика, и в Антарктида. Наистина се случват изменения. Учените, разбира се, са длъжни да следят всички тези процеси. Но преди да направят своите заключения, че всяка година ледовете се съкращават примерно с 2 см и т.н., трябва да кажат откъде са се сдобили с тези факти, каква е научната основа за техните заключения – математическа, физическа и пр. Такава основа няма. Те не знаят, а само предполагат. Да предполагат могат журналистите, но не и учените. Съобщавайки някакви факти, те само възбуждат общественото мнение и плашат хората с някакви истории за глобално затопляне. И това не се случва за първи път. Помните ли как ни плашеха с озоновата дупка? И в крайна сметка какво се оказа? Оказа се, че това е икономика. На някому е изгодно да се говори именно така и да се създават обществени настроения. Някой е трябвало да изгони друг от пазара. Да изгони този, който произвеждаше фреон. И така нищо не се промени след това, ние сме си живи и здрави. Имам усещането, че тези страшилки по повод на климатичните изменения имат подобни цели. Има естествен глобален процес на изменение на климата на нашата планета, никой не спори за това. Да, в момента е настъпил етап на затопляне. Но това са циклични процеси. Затова не може в кратък отрязък от време да се правят глобални заключения като това, че към края на века ледът изобщо ще изчезне там някъде, всичко ще се стопи и ще потъне цяла Европа... Няма да стане това, разбирате ли. А според мен учените трябва да търсят отговор защо това затопляне се случва, какви са причините.

Учените считат, че замърсяването на въздуха, емисиите от парниковите газове са причината за глобалното затопляне.

Да, съвършено вярно е това. Парниковите газове наистина могат да влияят на изменението на температурата на планетата. Но ролята на парниковите газове например е едва 0,1% в сравнение с другите фактори, които влияят на процеса на глобалното затопляне. Но нас, гражданите, ни карат да мислим именно в тази посока. Днес достатъчно убедително и научно се доказва, че това не е съвсем вярно. И че причините, които пораждат това затопляне, изобщо не са свързани с човешката дейност, с антропогенния фактор. Безусловно изхвърлянето на въглероден двуокис трябва да се съкращава, трябва да се борим със замърсяването. Но не за да удържаме повишаването на температурата в някакви разумни предели. Става дума за друг въпрос, това е екология. Ние сме длъжни да се борим с всички замърсявания, защото те влияят на екологията.