Новини от Бълария

Общи условия

Общи положения

Чл. 1. A-specto.bg е информационен уебсайт, предоставящ новини, събития и публикации.

Чл. 2. Настоящите общи условия определят правата и задълженията на сайта, както и на потребителите, които използват услугите му. 

Чл.3. Всеки посетител на A-specto.bg следва да се запознае подробно с общите условия. Престоят на сайта и използването му обвързва потребителите с настоящите общи условия.

Принципи на работа 

Чл.4. A-specto.bg се ръководи от интереса на потребителите към определен тип информация, която представя навременно.

(1) Сайтът се стреми да установи фактите и за целта използва най-добрите и достоверни източници на информация, като копира тяхната информация.

(2) Информацията, която се публикува, е разнородна и стремежът е да бъде полезна за всички, без разлика на пола, етническата или социалната принадлежност на хората. 

(3) Обществените интереси са водещ принцип на работа, а личната и семейна неприкосновеност, е защитена. 

Чл.5. Публикуваните новини и публикации са подредени в различни категории, което улеснява търсенето на информация. Всеки материал е обозначен с ключови думи. 

Категориите са разпределени по следния начин: 

– Политика
– Анализи
– България
– Свят
– Интервюта
– Събития
– Интернет
– Технологии
– Здраве
– Спорт
– Любопитно

Чл.6. A-specto.bg създава архив на всички материали, групирани по тематики и рубрики. 

Употреба и задължения 

Чл.7. Публикациите в сайта могат да бъдат споделяни на други потребители, да бъдат коментирани, принтирани и запазвани. За удобството на всеки посетител, опциите са достъпни и чрез различни платформи в социалните мрежи. 

(1) В сайтът няма регистрация и потребителите не са задължени да се регистрират, ако искат да коментират под статиите. Всеки може да остави мнението си, стига да не нарушава други законови разпоредби и при спазването на посочените тук Общи условия. 

Чл.8. Посетителите на A-specto.bg са задължени да се придържат към правилата на интернет етиката, като не нарушават разпоредбите на българското законодателство, не накърняват моралните ценности, не подбуждат към престъпления и дискриминация. 

(1) Не се допуска поместването на информация от страна потребителите, за която знаят, че е защитена от авторски права или други защитими от закона права.

Отговорности

Чл.9. Собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност за причинени вреди, които са възникнали в резултат на ползването или невъзможността за ползването на сайта. 

Чл.10. Посетителите на A-specto.bg се съгласяват, че употребата на сайта е свързано със записване на бисквитки (cookies) на компютърните или мобилни устройства, чрез които влизат в сайта.

Чл.11. Материалите, които се поместват на A-specto.bg, са изключителна интелектуална собственост на A-specto.bg. Всяко използване (копиране) на информация от сайта, от други медии, е напълно забранено, освен ако не е предоставено изричното писмено съгласие от Уеб Машина ЕООД (фирмата собственик на уебсайта).

Ограничения

Чл.12. Достъпът до сайта на лица под 14 години е забранен. 

(1) За непълнолетните лица се изисква разрешение за използване на сайта от родителите или техните законни представители. 

(2) Собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност дали потребителите, посещаващи A-specto.bg, са навършили необходимите години и дали са получили разрешение за употребата му. 

Поверителност и лични данни

Чл.13. A-specto.bg гарантира на своите потребители и клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Политики за поверителност.

Всички данни на всички страници на A-specto.bg са подсигурени от сигурна SSL кодировка.

Реклама

Чл.14. A-specto.bg има право да поставя на страниците си реклама. 

Чл.15. Отношенията между A-specto.bg и Рекламодателите се уреждат с договор между Рекламодателите и Уеб Машина ЕООД. В някои случаи, когато бъде преценено от A-specto.bg, отпада необходимостта от писмен договор, а се използват медиен план и оферта, изпратени до клиента и одобрени от него чрез електронната поща. 

(1) Възнаграждението за публикуване на реклама се изчислява на базата на действащата рекламна тарифа, или други договорки. 

(2) Заплащането на уточненото възнаграждение става според договорните отношения. 

Допълнителни разпоредби

Чл.16. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни по всяко време по преценка на собственика на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в A-specto.bg.

(1) Потребителите на сайта се задължават да проверяват актуализациите на общите условия и да съобразяват поведението си с тях. 

Чл.17. Възникналите спорове в отношенията между A-specto.bg и посетителите се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки. Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване според българското законодателство.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече