Новини от Бълария

Съдът разреши да се издаде нова европейска заповед за арест на Цветан Василев

Решението на софийските градски магистрати е по разследване за пране на пари

Софийският градски съд разреши на прокуратурата да издаде европейска заповед за арест за Цветан Василев, съобщиха от СГС.

Тя е свързана с образувано ново досъдебно производство за две престъпления по чл. 253 от Наказателния кодекс – за пране на пари. Разследването е започнало по материали, отделени от делото за фалита на КТБ.

Съдът прие, че няма реалност опасност Василев да извърши престъпление, но има възможност да се укрие. Освен това банкерът е обвивен в тежки умишлени престъпления, които се наказват с лишаване от свобода от 5 до 15 г.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в 3-дневен срок.

През юли 2014 г. банкерът Цветан Василев беше привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с фалита на Корпоративна търговска банка (КТБ). Впоследствие той бе обвинен за над 100 престъпления. Обвиненията бяха повдигнати задочно, тъй като Василев успя да напусна страната и оттогава се намира в Сърбия. Беше издадена и европейска заповед за арест и банкерът бе обявен за издирване в Шенгенската информационна система.

Ñúðáèÿ – Öâåòàí Âàñèëåâ Áåëãðàä (18 ñåïòåìâðè 2014) Áúëãàðñêèÿò áèçíåñìåí Öâåòàí Âàñèëåâ äîéäå äíåñ â 12.30 ÷. ìåñòíî âðåìå â ðàéîííîòî ïîëèöåéñêî óïðàâëåíèå â Áåëãðàä, êúäåòî òðÿáâà äà ñå ïîäïèñâà âñåêè äåí. Öâåòàí Âàñèëåâ áå ïðèäðóæàâàí îò ñâîé àäâîêàò, êîéòî ãî ïðåäñòàâëÿâà â Ñúðáèÿ. Ïðåñôîòî-ÁÒÀ ñíèìêà: Äèìèòúð Àáðàøåâ (ÅÄ)

През 2022 г. адвокатът на бившия мажоритарен собственик на КТБ Константин Симеонов съобщи, че комисия в Интерпол е разгледала жалбата му и е констатирала, че издирването на банкера е по политически причини. Международната организация на криминалната полиция е взела решение да изтрие всички данни в системата ѝ, свързани с Василев, тъй като случаят вече не отговарял на изискванията на Интерпол.

През същата година пък Апелативният съд в Белград окончателно отхвърли искането на властите в София за екстрадирането на Цветан Василев от Сърбия. В същото време стана ясно, че на 26 юли 2021 г. той е получил и политическо убежище в западната ни съседка.

Източник: dir.bg

Подобни публикации
Оставете коментар

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече