Новини от Бълария

Безбожие! Миряни се жалват до Патриарх Неофит за своеволията на отец Виктор от църквата в Златоград. Заради нечестивия поп, старинният храм заприличал на бардак

550 боголюбиви християни, черкуващи се в храм „Свето Успение Богородично” в Златоград, отправят горещи молби до Негово Светейшество българския Патриарх Неофит да вразуми и накаже местния отец Виктор за своеволията и разрухата, причинени от него на една от най-старите църкви у нас, която е със статут на паметник на културата.

Информиран е и държавния глава Румен Радев.

Накратко – отецът самоволно, без да се допита до специалисти, е предприел безхаберен ремонт на Божия храм. Дали от невежество или от корист, но за реставрация на безценни икони и утвар, той е използвал покритие, наречено шлагметал. За незапознатите сме длъжни да уточним, че това е материал, наподобяващ станиол, който изглежда изключително евтино, пошло и вулгарно, особено поставен върху светини. Покритието “задушава” дървото и опасността иконите и дървените елементи да се унищожат безвъзвратно, е повече от реална.

За капак, под претекст че ще бъдат “реставрирани”, от църквата са изнесени ценни икони. Сайтът “Афера” направи правдиво предположение дали светините не са станали обект на препродажба на черния пазар, а печалбите да са изтекли в нечии джобове.

Връх в безсрамието на о. Виктор било безотчетното разходване на средства от дарения за храма. Особено през лятото на 2023 г. той често се примолвал на клисарката да му извади и даде по 200-300 лв. от кутията с пожертвования, без да казва за какво са му. Така от ден на ден, сумата набъбнала до 1700 лв., а обяснения и разходни документи липсвали. Свещеникът отказал да купи столове за храма, но за сметка на това щедро лепял лъскавите станиолчета върху светини на два века.

Въпреки многократните молби на миряните към отец Виктор да се смири и да се допита до по-вещи от него люде в сферата на иконописта и благоукрасяването, така че да не бъдат погазени нито земните закони, нито Божиите повели, той с неприсъща за сана му горделивост ги е наругал и заплашил с отлъчване от енорията.

Притиснати до стената, златоградчани тръгват по трънливия път на жалбите до държавни и местни институции, т.к. храм „Свето Успение Богородично” освен всичко друго е и паметник на културата. За жалост, кметът на Златоград остава глух за деянията на о. Виктор. Слухове в града редят, че той му е разпънал чадър, тъй като близки до него бизнесмени имали мераци да строят хотел върху църковна земя. Най-вероятно свещеникът е поел ангажимент да “лобира” пред пловдивската Митрополия част от златните земи на църквата да преминат в частни ръце, за да изградят там дом на греха, каквито безспорно са всички пивници и странноприемници, наречени по ново му “къщи за гости”. Сред спряганите имена е това на крупния предприемач от региона Александър Митушев.

Множество проверки на Министерството на културата, НИКН и община Златоград констатират тежки и светотатствени нарушения от страна на отец Виктор Христев, потвърждава и сайтът “Под тепето”. Сред провиненията му са погазване на Закона за опазване на културно наследство, както и изчезването на изключително ценни икони от храма.

На място вече е имало проверка на екип на Министерството на културата. Експертите, водени от ръководителя на Регионален инспекторат за опазване на културното наследство в Южен централен район за планиране при Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ арх. Слави Славов констатират нерегламентирано обмазване с шлагметал на иконостаса и част от проскинитариите, както и редица други нередности. Те направили оглед след сигнал от началника на МВР в Златоград инспектор Дичо Беширов.

Прокуратурата също е назначила проверка, след сигнал на Александра Иванова, която е работила като клисарка в църквата на доброволни начала в продължение на два месеца. Г-жа Иванова се свърза с редакцията ни и в своеобразна “изповед” пред нашия екип сподели болките на стотици благочестиви миряни от Златоград. Предаваме  разказа й в неговата цялост, т.к. освен за самоуправство, там се съдържат данни за тежки финансови злоупотреби, отклоняване на средства от дарения, както и неглижиране на църковния живот в енорията.

Но нека се върнем на документалните констатации, т.к. те са най-меродавни в светски план. Районният прокурор от Смолян Нежко Метахчов подписва постановление за изпращане на преписката по компетентност към Окръжна прокуратура- Смолян на 17 ноември, след като е установил куп притеснителни обстоятелства, сочещи на извода за евентуално произнасяне за наличието или липсата на данни за извършено престъпление. На този етап от събраните данни по преписката се установява, че са извършени определени действия върху храм „Св. Успение Богородично”, със статут на декларирана единична недвижима художествена културна ценност, иконостас и икони, за които действия не е имало съгласуване от Министерството на културата.

 

Огледът на екипа на Министерството на културата, воден от арх. Слави Славов пък установява куп нарушения. Пред иконостаса е издигнато метално скеле и непрофесионални реставратори са започнали да нанасят шлагметал в южната половина – от страничната икона „Св. Атанасий Александрийски“ на Захари Зограф до царските двери. Шлагметалът е положен по всички профилирани рамки и колонки на подиконните пана и царския ред, а в южния кораб – на празничните редове, включително и слънцето. В северната половина „позлатяването“ започва от страничната икона „Св. Петър и Павел“ и завършва до северната дяконска врата на иконостаса, като обхваща подиконните пана и царския ред. Намесите в интериора на храма са извършени в нарушение на Закона за културното наследство без съгласуване, от непрофесионални реставратори и без писмено уведомление на Община Златоград и Министерство на културата, без съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство проект, отбелязва в констативния протокол арх. Славов.

Той отчита в протокола си, че отец Виктор Христев не е присъствал на проверката, въпреки че е бил информиран, както и че по време на огледа не са се извършвали ремонтни дейности по интериора. Експертите не могат да удостоверят дали преди полагането на шлагметала са извършени други предварителни и важни дейности като почистване, китване, грундиране. Отбелязано е обаче и нарушение на Закона на културното наследство с действие по екстериора на старата църква- монтирано е външно тяло на климатик на северната фасада.

 

Църквата е декларирана като единичен художествен паметник на културата от местно значение с писмо №4140 от 31 ноември 1978 г. Църквата „Успение Богородично“ се намира в центъра на Златоград, вкопана в наклонен терен. Строена е през 1834 г. и е най-старата църква в Средните Родопи. Представлява трикорабна постройка, едноапсидна с допълнително пристроен открит притвор от запад и юг. Градежът е от каменна зидария. Прозорците са обрамчени от каменни рамки и покрити с железни решетки. Корнизът е триделен – каменен. Покривът е четирискатен и покрит с каменни плочи. Безбожие! Миряни се жалват до Патриарх Неофит за своеволията на о. Виктор от църквата в Златоград. Заради нечестивия поп, старинният храм заприличал на бардак

550 боголюбиви християни, черкуващи се в храм „Свето Успение Богородично” в Златоград, отправят горещи молби до Негово Светейшество българския Патриарх Неофит да вразуми и накаже местния отец Виктор за своеволията и разрухата, причинени от него на една от най-старите църкви у нас, която е със статут на паметник на културата.

Информиран е и държавния глава Румен Радев.

Накратко – отецът самоволно, без да се допита до специалисти, е предприел безхаберен ремонт на Божия храм. Дали от невежество или от корист, но за реставрация на безценни икони и утвар, той е използвал покритие, наречено шлагметал. За незапознатите сме длъжни да уточним, че това е материал, наподобяващ станиол, който изглежда изключително евтино, пошло и вулгарно, особено поставен върху светини. Покритието “задушава” дървото и опасността иконите и дървените елементи да се унищожат безвъзвратно, е повече от реална.

За капак, под претекст че ще бъдат “реставрирани”, от църквата са изнесени ценни икони. Сайтът “Афера” направи правдиво предположение дали светините не са станали обект на препродажба на черния пазар, а печалбите да са изтекли в нечии джобове.

Връх в безсрамието на о. Виктор било безотчетното разходване на средства от дарения за храма. Особено през лятото на 2023 г. той често се примолвал на клисарката да му извади и даде по 200-300 лв. от кутията с пожертвования, без да казва за какво са му. Така от ден на ден, сумата набъбнала до 1700 лв., а обяснения и разходни документи липсвали. Свещеникът отказал да купи столове за храма, но за сметка на това щедро лепял лъскавите станиолчета върху светини на два века.

Въпреки многократните молби на миряните към отец Виктор да се смири и да се допита до по-вещи от него люде в сферата на иконописта и благоукрасяването, така че да не бъдат погазени нито земните закони, нито Божиите повели, той с неприсъща за сана му горделивост ги е наругал и заплашил с отлъчване от енорията.

Притиснати до стената, златоградчани тръгват по трънливия път на жалбите до държавни и местни институции, т.к. храм „Свето Успение Богородично” освен всичко друго е и паметник на културата. За жалост, кметът на Златоград остава глух за деянията на о. Виктор. Слухове в града редят, че той му е разпънал чадър, тъй като близки до него бизнесмени имали мераци да строят хотел върху църковна земя. Най-вероятно свещеникът е поел ангажимент да “лобира” пред пловдивската Митрополия част от златните земи на църквата да преминат в частни ръце, за да изградят там дом на греха, каквито безспорно са всички пивници и странноприемници, наречени по ново му “къщи за гости”. Сред спряганите имена е това на крупния предприемач от региона Александър Митушев.

Множество проверки на Министерството на културата, НИКН и община Златоград констатират тежки и светотатствени нарушения от страна на отец Виктор Христев, потвърждава и сайтът “Под тепето”. Сред провиненията му са погазване на Закона за опазване на културно наследство, както и изчезването на изключително ценни икони от храма.

На място вече е имало проверка на екип на Министерството на културата. Експертите, водени от ръководителя на Регионален инспекторат за опазване на културното наследство в Южен централен район за планиране при Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ арх. Слави Славов констатират нерегламентирано обмазване с шлагметал на иконостаса и част от проскинитариите, както и редица други нередности. Те направили оглед след сигнал от началника на МВР в Златоград инспектор Дичо Беширов.

Прокуратурата също е назначила проверка, след сигнал на Александра Иванова, която е работила като клисарка в църквата на доброволни начала в продължение на два месеца. Г-жа Иванова се свърза с редакцията ни и в своеобразна “изповед” пред нашия екип сподели болките на стотици благочестиви миряни от Златоград. Предаваме  разказа й в неговата цялост, т.к. освен за самоуправство, там се съдържат данни за тежки финансови злоупотреби, отклоняване на средства от дарения, както и неглижиране на църковния живот в енорията.

Но нека се върнем на документалните констатации, т.к. те са най-меродавни в светски план. Районният прокурор от Смолян Нежко Метахчов подписва постановление за изпращане на преписката по компетентност към Окръжна прокуратура- Смолян на 17 ноември, след като е установил куп притеснителни обстоятелства, сочещи на извода за евентуално произнасяне за наличието или липсата на данни за извършено престъпление. На този етап от събраните данни по преписката се установява, че са извършени определени действия върху храм „Св. Успение Богородично”, със статут на декларирана единична недвижима художествена културна ценност, иконостас и икони, за които действия не е имало съгласуване от Министерството на културата.

Огледът на екипа на Министерството на културата, воден от арх. Слави Славов пък установява куп нарушения. Пред иконостаса е издигнато метално скеле и непрофесионални реставратори са започнали да нанасят шлагметал в южната половина – от страничната икона „Св. Атанасий Александрийски“ на Захари Зограф до царските двери. Шлагметалът е положен по всички профилирани рамки и колонки на подиконните пана и царския ред, а в южния кораб – на празничните редове, включително и слънцето. В северната половина „позлатяването“ започва от страничната икона „Св. Петър и Павел“ и завършва до северната дяконска врата на иконостаса, като обхваща подиконните пана и царския ред. Намесите в интериора на храма са извършени в нарушение на Закона за културното наследство без съгласуване, от непрофесионални реставратори и без писмено уведомление на Община Златоград и Министерство на културата, без съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство проект, отбелязва в констативния протокол арх. Славов.

Той отчита в протокола си, че отец Виктор Христев не е присъствал на проверката, въпреки че е бил информиран, както и че по време на огледа не са се извършвали ремонтни дейности по интериора. Експертите не могат да удостоверят дали преди полагането на шлагметала са извършени други предварителни и важни дейности като почистване, китване, грундиране. Отбелязано е обаче и нарушение на Закона на културното наследство с действие по екстериора на старата църква- монтирано е външно тяло на климатик на северната фасада.

Църквата е декларирана като единичен художествен паметник на културата от местно значение с писмо №4140 от 31 ноември 1978 г. Църквата „Успение Богородично“ се намира в центъра на Златоград, вкопана в наклонен терен. Строена е през 1834 г. и е най-старата църква в Средните Родопи. Представлява трикорабна постройка, едноапсидна с допълнително пристроен открит притвор от запад и юг. Градежът е от каменна зидария. Прозорците са обрамчени от каменни рамки и покрити с железни решетки. Корнизът е триделен – каменен. Покривът е четирискатен и покрит с каменни плочи. Около северната и източната стени на църквата е изграден въздушен канал, с дълбочина до нивото на пода на наоса, покрит с циментови плочи.

В периода 1993-1999 г. в храма е извършена мащабна реставрация, по договор на Община Златоград и с художника реставратор Румяна Дечева и колектив. Той е бил за изготвяне на фотодокументация, графична документация и текстово описание на констатирани до момента намеси по иконите, иконостаса и принадлежащите амвон, медальони, проскинитарии и владишки трон, както и за изготвяне на програма за експониране на иконостаса и иконите. Дечева извършва и консервационно-реставрационни работи по две от иконите – „Св. Димитър на кон“ и „Св. Богородица с младенеца и четиримата евангелисти“. Изготвени са им реставрационни паспорти. Възстановяват се иконите „Св. св. Апостоли Петър  и Павел“, “Св. Йоан Предтеча“, „Снемане на тялото Христово от кръста“ и „Тайната вечеря“. Извършва се реставрация и консервация на иконостаса в църквата, която обхваща царските двери, дяконските двери и параклисните двери, иконостаса и венчилката. Художникът реставратор Емил Лилов реставрира колоните, капителите, арките и два броя проскинитарии в църквата.

Вътрешното пространство е разделено на три кораба посредством два реда по пет дървени колони, допълнително измазани и завършващи с капители. Подът е каменен. Таваните са дъсчени, като централният е по-широк и по-висок. Иконостасът е голям, таблен, рисуван, с един ред големи царски икони – и два реда малки — празнични. В храмът има безценни икони. Големите царски икони са 15 на брой. Две от тях, дело на Захари Зограф.

“Настоящият отец Виктор си позволява самолично да изнася постоянно икони от църквата, без да уведомява никого, без да се прави опис и протокол кои икони се изнасят, къде и защо. Имал е изрична забрана от Църковния настоятел отец Запрян от Смолян да прави тези неща, но въпреки това септември изнесе още 13 икони. След като никой не взимаше мерки и не даваше обяснение по въпроса, аз сигнализирах на 112. Служителите на РУ Златоград констатираха липсата и работят по случая”, разказва Александро.

“Отецът си позволява отново еднолично, напълно нередно да смени катинара на цялата църква, все едно е частен имот и да даде ключа на близо до него семейство. Църковното настоятелство, вместо да се намеси адекватно, остави нещата с ключа така. Освен това отецът ги беше излъгал ,че иконите са си в олтара. Аз, заедно с 3-ма настоятели и след като близка на отеца ни отвори църквата (все едно пак казвам е частен имот), видяхме, че иконите действително липсват. Следва смешно извинение на отец Виктор на среща с настоятелите, без разбира се документи за иконите, нито някакъв опис кои са, къде са. Ако няма мои снимки преди и след, няма и да се знае.

И отново на 1 ноември, въпреки извиненията на отеца и обещания, че няма да изнася икони, снимах още 2 липсващи. Църковното настоятелство не взима никакви мерки. И за още по-голямо съжаление, това не е единственият проблем!”, допълва г-жа Иванова.

По думите й, паралелно с изнасянето на свети икони, от август месец отец Виктор започна с лични помощници, всички без никакъв професионален опит в реставрирането, да лепят шлагметални златни листчета позлата по дървената част на иконостаса, който материал видимо радикално го променя. Бързо се окислява, а църквата е вкопана, пълна с влага-  всичко това скоро ще мухляса, както е мухлясала облепената със “злато” колона на Св. Георги в църквата “Св. Вмчк. Георги Победоносец “, позлатена от отеца преди около година и половина. Материалът, който се поставя, е неподходящ за облика на двувековна църква.

Чувала съм отеца многократно да изразява намерение да събаря някоя от стените, май на костницата и да “вдига“ гробовете някак на плочи само, за да минавала косачката по-лесно. Църквата освен богослужебен храм е и паметник на културата, музей, обект включен в списъка на националното културно наследство. В Закона пише, че реставрационни дейности на храма и светините в него, могат да бъдат единствено извършвани след подпис на Министъра на културата, от комисия само от лицензирани реставратори и подробен опис на всяка дейност. Всичко останало е незаконно

Дори и отец Виктор да е имал желание да направи нещо добро (ние всички винаги сме го подкрепяли) има си законов ред, не се прави реставрация от случайни хора.

Това са светини на 2 века, не сме ние хората да пипаме, да избираме материали. Това не е шега работа. Казвала съм това и на отеца, и на помощниците му”, споделя с болка Александра.

Ето и пълният текст на писмото, което миряните от Златоград изпращат на вниманието на Патриарх Неофит.

Ваше Светейшество ,

Отправяме сърдечни благопожелания за скорошното Ви оздравяване!

С болка обаче, искаме да Ви споделим за събитията, случващи се последните месеци с нашата църква “Успение Богородично” в гр. Златоград, област Смолян, която освен богослужебен храм ,е и културна ценност с местно значение, регистрирана в Министерство на културата.

Църквата е от малкото останали вкопани в страната ,с богата колекция от изключително ценни и редки, вековни икони . За достойнствата й прилагаме посветена на нея книжка на изкуствоведката Мариела Стойкова.

От септември месец насам храм – паметникът е подложен на незаконни, агресивни действия от страна на отец Виктор Христев, който към днешна дата е командирован от Пловдивска Митрополия да извършва богослуженията в града, но даже и на много от големите празници не направи служба – Никулден, Св. Мина , за първи път нямаше и водосвет и на 05.01 Водици и т.н. Председател на Църковно настоятелство е отец Запрян Шиков от Смолян, отец Виктор обаче си позволява да изнася ценни икони от храма за “съмнителни реставрации“ да извършва ремонти. Всичко това са действия, които не са в съответствие със законите на МК и доведоха до безвъзвратни повреди по всяка изнесена от свещеника икона .Прилагаме 2-та протокола на експертната комисия ,където всяко нарушение е подборно описано.

В опитите да осъществим мирен диалог с отец Виктор Христев срещнахме отпор ,непристойно за духовно лице държание, както и нагло продължаване с нарушения ,въпреки изричната забрана в протокола за прекратяване на всички реставрационно – консервационни и ремонти дейности. Икони продължават да са разхвърлени по безобразен начин ,което би довело до евентуални допълнителни и непоправими щети върху тях. Службите се извършват пред издигнато голямо метално скеле, материали за ремонт ,а таванът на притвора е разбит. Свещеникът не информира Църковно настоятелство за действията си, дори тайно си беше позволил да смени катинара на църквата, все едно е негов частен дом, а ключа даде на приближено до него семейство.

През целия посочен период Председателят на ЦН отец Запрян беше информиран за случващото се, дори лично дойде да види нарушенията ,но никакви действия не бяха предприети от негова страна .Същото бездействие ,за съжаление ,се вижда от страна и на самото Църковно настоятелство ,което в стремена си да прикрие нарушенията на отец Виктор, непрестанно се оплита в лъжи.

Председателката на Общински съвет г-жа Кръстева направи официална среща на представители на Общината с настоятели и граждани .От църковното настоятелство присъстваха само двама от членовете, а Председателят отец Запрян Шиков, както винаги липсваше . Прилагаме копие на официалния протокол от срещата, в който ясно си личи неадекватните поведение и позиция на настоятелите относно сериозния проблем с църквата, както и по отношение на други църковни имоти в енорията – параклис „Св. вмчца Неделя“, където са започнати разкопки; параклис „Св. Атанасий“, където възниква полемика относно камбанарията.

Несъгласувани действия, подобни на тези в църква “Успение Богородично” също са извършени от отец Виктор и в църква ”Св. Вмчк. Георги Победоносец” гр. Златоград ,също със статут паметник на културата.

В този ред на мисли желаем да изразим огромната си обида и разочарование от Пловдивския Митрополит Николай, който от септември месец насам беше официално информирана от Министерство на културата и Прокуратурата за случвало се в храма и не предприе никакви действия ,отваряйки в нас ясно съмнение за неговото безгласното толериране на нарушенията на отец Виктор Христев.

Предвид предстоящия тази година 190-годишен юбилей на храма “Успение Богородично “ и наложителните дейности по опазване и съхраняване на църквата, изрично написани във 2рия протокол на експертна комисия, искаме: Отстраняване на отец Христев от богослуженията в нашата енория ,както и незабавно разпускате на настоящото Църковно настоятелство!

Във връзка с изпълнението на препоръките на комисията и спазването на законовия ред за извършване на реставрационно – консервационни дейности да бъде назначено временно Църковно настоятелство ,което ще подготви в описания 3-месечен срок проектно предложения за отпускане на средства от държавните институции . Прилагаме снимка на онлайн подписката и копие на хартиената такава на общо над 500 граждани, подписали за отстраняване на отец Виктор от храмовете в града.

Община Златоград е със смесено религиозно население и всяко подобно поведение от духовници нанася морални поражения върху цялостния имидж и доверие на хората в Пловдивска Митрополия и в християнската религия като цяло!

Национални медии следят случая. Прокуратурата е образувала досъдебно производство. За случващото се ще бъде информиран и г-н Президента.

Ваше Светейшество,
Като духовен баща на нацията, искрено се надяваме на Вашето благоразположение и своевременна помощ за спасяване на този Божии храм – светиня, която е на всички нас българите, оцеляла 190-години, а за няколко месеца получи невъзвратими щети!

Остава и надеждата ни, че духовните лица, който нанасят такива щети, също са отговорни съгласно Устава на БПЦ, както и пред Законите на Република България.

 

Източник: crimesbg.com

Подобни публикации
Оставете коментар

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече